Överföringsark "stort" "Fils" Vita och orange streck.